/Files/images/1/logo-s.png

/Files/images/novoe/medical.jpg

В закладі дошкільної освіти діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється штатним середнім медичним персоналом.

У закладі дошкільної освіти № 279 створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів.

План медико-профілактичної роботи включений до річного Плану роботи закладу дошкільної освіти.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

- антропометричні вимірювання,

- обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в закладі не проводиться, але сестрою медичною контролюється стан вакцинації в ЗДО та видаються направлення на щеплення в дитячу поліклініку.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень , корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України«Про порядок профілактичних щеплень в Україні» №595 від 16.09.2011 р. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей старшою медичною сестрою.

Сестра медична старша ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку - 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

У ЗДО № 279 є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік старша медична сестра звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того, контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.

Для охорони зору дітей, кожного року, старшою медичною сестрою проводиться перевірка гостроти зору. Для цього в закладі є таблиці. Дітей з виявленими патологіями направляють на консультацію до офтальмолога.

Облік захворюваності в закладі дошкільної освіти проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ЗДО. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках. Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ЗДО, батьківських зборах та під час щорічного звіту завідувача.

Сестра медична старша проводить санітарно – просвітницьку роботу, форми й теми різноманітні, і відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Сестра медична старша 1 раз на тиждень проводить перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, сестра медична старша веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ЗДО № 279, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в Управління освіти адміністрації, дитячу поліклініку та Держпродспоживслужбу не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

/Files/images/gruppa__5/images (2).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1165