/Files/images/1/logo-s.png

СЕСТРА МЕДИЧНА СТАРША

Кривка Анастасія Володимирівна

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: 343-11-66.

/Files/images/novoe/medical.jpg

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюєтьсяштатним середнім медичним персоналом.

В дошкільному навчальному закладі № 279 створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів.

План медико-профілактичної роботи включений до річного Плану роботи дошкільного навчального закладу.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

- антропометричні вимірювання,

- обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, але сестрою медичною контролюється стан вакцинації в ДНЗ та видаються направлення на щеплення в дитячу поліклініку.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень , корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’яУкраїни«Про порядок профілактичних щеплень в Україні» №595 від 16.09.2011 р. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей старшою медичною сестрою.

Сестра медична старша ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків.Звіти про проведення п рофілактичних щеплень надаються в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку - 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться щорічно в нашому закладі дитячим педіатром та лікарями-спеціалістами з дитячої поліклініки № 4. У ДНЗ № 279 є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік старша медична сестра звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.

Для охорони зору дітей, кожного року, старшою медичною сестрою проводиться перевірка гостроти зору. Для цього в закладі є таблиці. Дітей з виявленими патологіями направляють на консультацію до офтальмолога.

Облік захворюваності в навчальному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Медпрацівники Ковальковська Л.В. та Стрижакова К.В. проводять санітарно – просвітницьку роботу, форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Сестра медична старша 1 раз на тиждень проводить перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Медична документаціяведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ № 279, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в Управління освіти адміністрації, дитячу поліклініку та Держпродспоживслужбу не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

/Files/images/gruppa__5/images (2).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 529