Первинна профспілкова організація

/Files/images/dlya_sayta_1_1_thumb.jpg

Все, що ми робимо -

прагнення захистити нашого члена профспілки,

підвищити статус професії педагога в суспільстві.

/Files/images/Разделитель.png

Членство в профспілці - це не просто данина традиції, а розуміння суспільної значущості його, як найважливішого соціального інституту будь-якого суспільства.
У нашому дошкільному закладі створена первинна профспілкова організація, до якої входять наразі 26 членів профспілки. Обрано голову ПК Кучму Галину Єгорівну, проводяться засідання профспілкового комітету.
У сучасних умовах профспілці вже недостатньо сумлінно і в повному обсязі виконувати свої статутні завдання. Необхідно зробити так, щоб справи і турботи профспілки стали відомі і близькі всім його членам, які повинні мати реальну можливість впливати на його роботу. Для цього важливо організувати надійні зустрічні інформаційні потоки від виборних профспілкових органів до членів профспілки і назад.
Профспілкапрацівників освіти і науки України - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут.
Профспілка як повноважний представник осіб встановлює взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства відповідно до законодавства з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями.

/Files/images/Разделитель.png

Голова профспілкового комітету -
Кучма Галина Єгорівна

Члени профспілкового комітету
Брусенцова Анна Олександрівна
Неєлова Валеря Валентинівна
Гурбанова Зульфія Музаффар кізі

/Files/images/Разделитель.png

Основи нашої діяльності та напрямки роботи

- Соціальне партнерство
- Організаційна та інформаційна діяльність
- Укладання колективного договору
- Солідарні дії за соціальні гарантії
- Робота з молодими педагогами
- Допомога ветеранам праці
- Профілактика здоров'я працівників та їх дітей
- Культурно-спортивна робота
- Створення здорових та безпечних умов праці
- Боротьба за соціальні права і гарантії працівників

/Files/images/Разделитель.png

ПЛАН РОБОТИ
ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОМУНАЛЬНого ЗАКЛАДу "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 279 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
на 2019 рік

Зміст заходів Дата Відповідальні
1. Збори трудового колективу 1. Про хід укладання та виконання колективного договору та Комплексних заходів з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом. Профспілкові збори 1.Звіт голови профкому про роботу за звітній період. 2.Про дієвість ПК з питань контролю за виконанням адміністрацією закладу освіти трудового законодавства під час приймання, звільнення, оплати праці, надання відпусток: щорічних основних, додаткових, соціальних Січень Травень Грудень Завідувач ДНЗ Коротун О.М., голова ПК Кучма Г.Є.
2. Засідання ПК 1. Про погодження графіку основних щорічних відпусток працівників закладу. 2.Про ініціювання колективних переговорів з розробки та укладання нового колективного договору на 2017-2020 роки Січень Кучма Г.Є.
1.Про затвердження кошторису профкому на 2019 рік.
2.Про дотриманя трудового законодавства адміністрацією
Лютий Кучма Г.Є.
1.Про святкування Міжнародного жіночого дня. Березень Кучма Г.Є.
1.Про підсумки атестації педпрацівників закладу.
2.Аналіз виконання планів проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації
Квітень Кучма Г.Є.
1.Про попередній розподіл навчального навантаження педпрацівників на 2019-2020 навчальний рік.
2.Про організацію оздоровлення та літнього відпочинку членів профспілки та їхніх дітей
Травень Кучма Г.Є.
1.Про співпрацю з завідувачем щодо створення належних і безпечних умов праці та навчання під час підготовки закладу до нового навчального року. Серпень Кучма Г.Є.
1.Про роботу щодо залучення до профспілкового членства щойно прийнятих працівників закладу.
2.Про тарифікацію педагогічних працівників на 2018/2019навчальний рік.
3.Про погодження графіків роботи 4.Про святкування Дня працівника освіти.
Вересень Кучма Г.Є.
1.Про проведення атестації педпрацівників в 2019/2020 навчальному році. 2.Про співпрацю з адміністрацією та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування по забезпеченню своєчасної виплати щорічної грошової винагороди згідно зі ст. Закону України «Про освіту»
3.Про затвердження списків дітей на новорічні подарунки. 4.Про підготовку та проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти
Жовтень Кучма Г.Є.
1.Про спільну роботу з адміністрацією закладу щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
2.Про звірку профспілкового членства, перевірку ведення профспілкового обліку та ділової документації профкому.
Листопад Кучма Г.Є.
1.Про підготовку статистичного звіту за рік.
2.Про облік надання матеріальної допомоги членам профспілки.
3.Про затвердження плану роботи ПК на 2020 р
4.Про підготовку та затвердження номенклатури справ первинної профспілкової організації
5.Про організацію та проведення Новорічних і Різдвяних свят, забезпечення дітей членів профспілки новорічними подарунками.
Грудень Кучма Г.Є.
3. Спільна робота з адміністрацією закладу:
1.Брати участь у нарадах при завідувачеів, на яких вирішуються питання організації роботи закладу.
2.Брати участь у роботі комісій закладу, до яких згідно з законодавством делегуються представники виборних профспілкових органів
Постійно Завідувач ДНЗ Коротун О.М. Кучма Г.Є.
4. Загальні заходи 1.Брати участь в організації традиційних та професійних свят. 2.Своєчасно подавати до районного комітету профспілки інформацію та звіти. Постійно Кучма Г.Є.

/Files/images/img_0054.jpg

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Член Профспілки має право:
 • обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;
 • брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;
 • вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборахвсі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 • одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
 • звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;
 • користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;
 • отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;
 • відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї.
Член Профспілки зобов’язаний:
 • визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;
 • своєчасно сплачувати профспілкові внески;
 • брати участь у роботі профспілкової організації;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;
 • з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;
 • виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.

ГАРАНТІЇ ПРАВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • член Профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їм не можуть бути змінені умови трудового договору, оплати праці без попередньої згоди органу, членом якого вони є;
 • звільнення з ініціативи роботодавця працівників обраних до складу виборного органу первинної профспілкової організації, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого вони є, а також вищестоящого органу Профспілки;
 • працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації на час профспілкового навчання надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця;
 • звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом одного року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення, а також невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи);
 • працівникам, звільненим з роботи в зв’язку із обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);
 • за активну участь у діяльності Профспілки член Профспілки може бути заохочений шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою Профспілки працівників освіти і науки України, іншими видами заохочення;
 • за порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації до членів Профспілки можуть застосовуватися стягнення:
 • - догана;
 • - виключення з Профспілки;
 • за працівниками обраними до складу виборного органу первинної профспілкової організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

Встановлення педагогічного навантаження працівникам ЗДО

Педагогічне навантаження працівника дошкільної освіти – це час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Навчальне навантаження між вихователями та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником нашого закладу за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планом, за і відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі(з дотриманням Кодексу законів про працю України) і затверджується відповідним органом управління освітою.

Педагогічне навантаження працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на ставку становитьна тиждень:

вихователь групи загального типу30 годин
практичний психолог40 годин
музичний керівник24 години
інструктор з фізкультури30 годин
вихователь-методист36 годин

Керівник нашого закладу освіти Коротун О.М. щорічно ознайомлює педагогічних працівників під особистий підпис про попередній розподіл навчального навантаження у кінці навчального року під час проведення комплектації та на початку навчального року під час проведення тарифікації.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).Відповідно до п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2017–2021 роки передбачено зобов’язання при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

Кiлькiсть переглядiв: 2187