ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

№ з\п Зміст роботи Термін Відпові дальний
Засідання 1 Тема: «У садочку зростає здорова особистість»
Мета: організаційне засідання
1. Розподіл обов’язків між членами групи
2. Затвердження плану роботи творчої групи на рік.
3. Ознайомлення з нормативно-розпорядчими документами. Аналіз педагогічної та методичної літератури щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі
Вересень Керівник ТГ
Засідання 2 Тема: «Від теорії до практики!»
Мета: Розробка проекту «Підвищення ефективності фізкультурно–оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку через впровадження в практику роботи ДНЗ інноваційної здоровязберігаючої технології «бебі-йога».
1. Презентація шаблону проекту (мультимедійна презентація)
2. Обговорення змістовного наповнення (дискусія, обмін думками)
Листопад Керівник ТГ
Засідання 3,4 Тема: «На допомогу вихователям»
Мета: розробка методичного супровіду та практичних матеріалів для вихователів.
1. Розробка методичних рекомендацій для вихователів щодо використання елементів бебі-йоги в роботі з дітьми (анкетування педагогів)
2. Створення картотеки вправ з бебі-йога.
3. Розробка методичних рекомендацій для вихователів щодо впровадження оздоровчих терапевтичних технологій в освітньо-виховний процес
Січень, березень Керівник ТГ
Засідання 5 Тема: «Час підсумків»
1. Звіт про роботу творчої групи
2. Презентація матеріалів створених творчою групою (мультимедійна презентація)
Травень Вихователь-методист
Кiлькiсть переглядiв: 207