/Files/images/1/соц захист.jpg

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Перелік основних нормативно-правових актів, відповідно до яких здійснюється соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю

Конституція України

Конвенція ООН про права дитини

Сімейний Кодекс України

Закони України:

від 02.04.2020 № 2145-VIII “Про освіту”

від 18.03.2020 № 2628-III “Про дошкільну освіту”

від 01.01.2020р. №2558 -ІІІ "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю"

від 09.08.2019р. № 2402-ІІІ „Про охорону дитинства”

від 13.02.2020р. № 2342-ІV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

від 01.01.2020р. № 1706-VІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу

від 16.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству.

від 17.01.2019 № 2671-VIII,«Про соціальні послуги»

Укази Президента України

від 11.07.2005р. N 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей";

від 12.11.1999р. №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей";

від 22.10.2012р. № 609/2012 "Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року";

від 18.03.2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"

від 12.01.2018 року № 5/2018 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа"Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа"

від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

від 28.01.2000 № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

Накази Міністерства освіти і науки України

від 19.06.1996 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 № 827 «Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року».

Постанови Кабінету Міністрів України

від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»

від 03.05.2012 № 354 “Про внесення змін до постанови КМУ від 5 вересня 2007 р. № 1087 “Про консультативно – дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми”;

від 23.05.2012 № 417 “Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми”;

від 25.07.2012 № 660 “Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”;

від 22.08.2012 № 783 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”;

від 01.08.2013р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»,

від 21.11.2013 № 895 «Про порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»,

від 21.11.2013 № 896 „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 08.08.2012р. № 556-р. «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»;

від 31 березня 2015 року № 359 - р "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО";

від 9 серпня 2017 року № 526-р "Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу"Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу"

Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей

Щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав (доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827)

Лист Міністерства освіти і науки від 13.08.2014 №1/9-414 «Забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

Лист МОН № 1/9-169 від 02.04.15 року Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.2018 року Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Наказ МОН № 512 від 15.05.13 року Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні

/Files/images/1/10.png

Кіко та рука

/Files/images/1/4eef7b23ad0233bb929c4c60071b4100_XL.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 592