/Files/images/noviy_rk/2.jpeg

Організація та результативність освітнього процесу

У 2019/2020 навчальному році зміст освітнього процесу визначається такими нормативними документами:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол № 5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;
Освітні програми: для дітей від двох до семи років «Дитина» Наук. кер. проекту - Огнев’юкВ.О., авт. колектив: БєлєнькаГ.В., БогінічО.Л., Богданець-БілоскаленкоН.І. та ін., освітня програма для дітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт», Н.В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук. За заг. наук. ред. Т.О. Піроженко.
Освітні програми відображають запити практиків, складена з урахуванням кращих, на сьогодні, теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними лініями розвитку та ставить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.

На виконання наказу КЗ «ДНЗ № 279» від 09.10.2019 № 85 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в закладі» з метою створення ефективної системи управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі, комплексної оцінки якості освіти в 2019/2020 навчальному році, в закладі дошкільної освіти протягом року проводиться освітній моніторинг рівня знань та досягнень дітей.

Для успішного становлення особистості, забезпечення гармонійних відносин між дитиною та навколишнім світом, сприяння розвитку світосприйняття, педагоги продовжували працювати над створенням розвивального предметного середовища, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались, створювались тематичні осередки для певного виду діяльності дітей таким чином, щоб діти могли обрати вид діяльності та спосіб її реалізації – ігровий, книжковий, мистецький, будівельний тощо. В усіх вікових групах тематичні осередки насичені як відносно малими предметами та іграшками, так і різними модулями, предметами-замісниками. Простір групової кімнати використовувався так, щоб діти мали можливість займатись певними видами діяльності за власним бажанням як невеличкими підгрупами, так і самостійно.

Оцінювання досягнень дітей упродовж року здійснювалось за оновленою технологією з використанням розробленого інструментарію (карток) відповідно до показників компетентності дитини за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина». Оцінювання результатів освітнього процесу здійснювалось педагогами закладу двічі на рік (вересень, червень). Оцінка досягнень проводилась за наступними рівнями:

- високий рівень – В: дитина самостійно вирішує запропоноване проблемне завдання своєї вікової групи;

- достатній рівень – Д: дитина розуміє запитання та з незначною допомогою (за навідними запитаннями) знаходить відповідь або рішення;

- середній рівень – С: дитина не може самостійно дати відповідь на запитання і відповідає зі значною допомогою вихователя;

- низький рівень – Н (критичний): дитина не розуміє суті завдання, а тому не може його виконати.

У звязку із введенням загальнонаціонального карантину з 12.03.2020 року підсумковий моніторинг освітньої діяльності ЗДО був проведений травні-червні 2020 року. Частково знання та вміння дітей вихователі оцінювали дистанційно, частково – вже у закладі після припинення дистанційного навчання у червні.

За результатами моніторингу, можна з упевненістю стверджувати про якісну реалізацію пріоритетних завдань річного плану, тому що показники досягнень дітей за освітніми лініями, збільшилися у порівнянні з минулим роком.
У 2019/2020 навчальному році у порівнянні з минулим були особливо успішними показники з таких освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Дитина особистість дитини», «Дитина в світі культури», «Мовлення дитини». Позитивна динаміка спостерігається у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок та розвитку творчого потенціалу дошкільників. На кінець навчального року підвищилися показники пізнавального розвитку та ігрової діяльності, розгортання, якої базується на власному досвіді кожної дитини.
Проте, потребує активізації робота над такими лініями розвитку «Дитина у соціумі», «Дитина в світі природи». Надалі важливо підтримувати інтерес до ознайомлення з навколишнім, набуття нових знань, вражень, підтримку дитячої ініціативи, пізнавальної активності, експериментування.

Також, вважаємо за потрібне, продовжувати поглиблену роботу над такими освітніми лініями як «Особистість дитини», «Гра дитини», оскільки в закладі створене відповідне предметно-розвивальне середовище, наявні фахівці, які поглиблено і ґрунтовно працюють над формуванням компетенцій з цих освітніх ліній. Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях та діаграмах, з відповідними висновками та рекомендаціями до кожної із них.

Результати моніторингових досліджень вихованців закладу освіти за 2019/2020 н.р.:

ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ № 3

(діти 3-го року життя)

Зведена таблиця рівня досягнень дітей за освітніми лініями

ОСВІТНІ ЛІНІЇ Рівні в д с н
«Особистість дитини» І півріччя 0% 0% 64% 36%
ІІ півріччя 14% 86% 0% 0%
Динаміка +14% +86% -64% -36%
«Дитина у соціумі» І півріччя 0% 0% 44% 56%
ІІ півріччя 0% 39% 61% 0%
Динаміка 0% +39% +17% -56%
«Дитина у природному довкіллі» І півріччя 0% 0% 56% 44%
ІІ півріччя 0% 65% 35% 0%
Динаміка 0% +65% -21% -44%
«Дитина у світі культури» І півріччя 0% 0% 64% 36%
ІІ півріччя 12% 36% 36% 16%
Динаміка +12% +36% -28% -20%
«Гра дитини» І півріччя 0% 0% 64% 36%
ІІ півріччя 0% 38% 48% 14%
Динаміка 0% +38% -16% -22%
«Дитина в сенсорно-пізнав. просторі» І півріччя 0% 0% 40% 60%
ІІ півріччя 21% 33% 25% 21%
Динаміка +21% +33% -15% -39%
«Мовлення дитини» І півріччя 0% 0% 24% 76%
ІІ півріччя 8% 35% 41% 16%
Динаміка +8% +35% +17% -60%

/Files/images/5/20191120_100829.jpg

МОЛОДШІ ГРУПИ № 1 ТА № 5

(діти 4-го року життя)

Зведена таблиця рівня досягнень дітей за освітніми лініями

ОСВІТНІ ЛІНІЇ Рівні в д с н
«Особистість дитини» І півріччя 0% 17% 55% 28%
ІІ півріччя 16% 61% 23% 0%
Динаміка +16% +44% -32% -28%
«Дитина у соціумі» І півріччя 0% 24% 63% 12%
ІІ півріччя 5% 45% 50% 0%
Динаміка +5% +21% -13% -12%
«Дитина у природному довкіллі» І півріччя 17% 26% 51% 6%
ІІ півріччя 28% 61% 11% 0%
Динаміка +11% +35% -40% -6%
«Дитина у світі культури» І півріччя 0% 37% 55% 8%
ІІ півріччя 2% 83% 15% 0%
Динаміка +2% +46% -30% -8%
«Гра дитини» І півріччя 16% 17% 57% 10%
ІІ півріччя 20% 69% 11% 0%
Динаміка +4% +52% -46% -10%
«Дитина в сенсорно-пізнав. просторі» І півріччя 0% 0% 76% 24%
ІІ півріччя 7% 58% 35% 0%
Динаміка +7% +58% -41% -24%
«Мовлення дитини» І півріччя 2% 37% 51% 10%
ІІ півріччя 10% 82% 8% 0%
Динаміка +8% +45% -43% -10%

/Files/images/5/20200224_110118.jpg /Files/images/5/20191121_100800.jpg

СЕРЕДНЯ ГРУПА № 2

(діти 5-го року життя)

Зведена таблиця рівня досягнень дітей за освітніми лініями

ОСВІТНІ ЛІНІЇ Рівні в д с н
«Особистість дитини» І півріччя 0% 59% 41% 0%
ІІ півріччя 21% 79% 0% 0%
Динаміка +21% +20% -41% 0%
«Дитина у соціумі» І півріччя 0% 34% 66% 0%
ІІ півріччя 20% 73% 7% 0%
Динаміка +20% +39% -59% 0%
«Дитина у природному довкіллі» І півріччя 0% 25% 75% 0%
ІІ півріччя 0% 80% 20% 0%
Динаміка 0% +55% -55% 0%
«Дитина у світі культури» І півріччя 0% 44% 56% 0%
ІІ півріччя 47% 53% 0% 0%
Динаміка +47% +9% -56% 0%
«Гра дитини» І півріччя 0% 78% 19% 3%
ІІ півріччя 79% 21% 0% 0%
Динаміка +79% -57% -19% -3%
«Дитина в сенсорно-пізнав. просторі» І півріччя 0% 34% 66% 0%
ІІ півріччя 30% 60% 10% 0%
Динаміка +30% +26% -56% 0%
«Мовлення дитини» І півріччя 0% 38% 62% 0%
ІІ півріччя 3% 87% 10% 0%
Динаміка +3% +49% -52% 0%

/Files/images/5/20191119_100409.jpg

СТАРШІ ГРУПИ № 4 та № 6

(діти 6-го року життя)

Зведена таблиця рівня досягнень дітей за освітніми лініями

ОСВІТНІ ЛІНІЇ Рівні в д с н
«Особистість дитини» І півріччя 8% 29% 63% 0%
ІІ півріччя 30% 48% 22% 0%
Динаміка +22% +19% -41% 0%
«Дитина у соціумі» І півріччя 0% 31% 67% 2%
ІІ півріччя 28% 40% 32% 0%
Динаміка +28% +9% -35% -2%
«Дитина у природному довкіллі» І півріччя 2% 26% 65% 7%
ІІ півріччя 28% 41% 31% 0%
Динаміка +26% +15% -35% -7%
«Дитина у світі культури» І півріччя 0% 10% 41% 49%
ІІ півріччя 32% 33% 35% 0%
Динаміка +32% 23% -6% -49%
«Гра дитини» І півріччя 0% 25% 73% 2%
ІІ півріччя 34% 37% 29% 0%
Динаміка +34% +12% -44% -2%
«Дитина в сенсорно-пізнав. просторі» І півріччя 0% 24% 76% 0%
ІІ півріччя 35% 39% 26% 0%
Динаміка +35% +15% -50% 0%
«Мовлення дитини» І півріччя 0% 20% 76% 4%
ІІ півріччя 34% 35% 31% 0%
Динаміка +34% +15% -45% -4%

/Files/images/5/20191119_155552.jpg /Files/images/5/20191122_102116.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 703