/Files/images/novoe/images.jpg

РАДА ЗАКЛАДУ- ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дитина - дзеркало сім'ї;

як у краплі води відбивається сонце,

так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.

В.А. Сухомлинський
Розуміючи, що дошкільна установа - це живий організм, система, яка обов'язково повинна змінюватися, розвиватися, ми, педагоги, відчуваємо підтримку, звертаючись до спадщини минулого, переконані в тому, що тільки вивчивши, спираючись на його кращі традиції громадського, сімейного виховання, ми зможемо знайти взаєморозуміння, взаємопідтримку сім'ї вихованця, зробити життя дітей яскравим, цікавим, просякнуту вічними цінностями людських відносин.
Основною метою взаємодії є створення єдиного простору СІМ'Я - ДИТЯЧИЙ САДОК, в якому всім учасникам педагогічного процесу (дітям, батькам, вихователям) буде затишно, цікаво, безпечно, корисно, благополучно. Перспективу розвитку взаємин ДОУ і сім'ї ми вибудовуємо відповідно до напрямку корекційно-виховної роботи у формуванні у батьків навичок співпраці зі своєю дитиною, при цьому основною умовою є встановлення повного взаєморозуміння між усіма дорослими, покликаними виховувати дитину. На підставі даних комплексного діагностичного обстеження дитини пред'являються єдині вимоги в сім'ї і ДНЗ.

/Files/images/novoe/-12-638.jpg

НАШІ ЗУСТРІЧІ З БАТЬКАМИ:

"Дитячий садок і сім'я - єдиний простір дитинства".

Головним органом управління взаємодії сім'ї та дитячого садка є Рада закладу і загальні збори працівників закладу та батьківської громадськості.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу, як постійно діючий орган громадського самоврядування. Рада виконує роль узгодження різних інтересів і думок. Рада діє на підставі статуту в якому визначено сферу її діяльності, повноваження, права й обов'язки. Рішення ради доводяться до відома педагогічного колективу, батьків та громадськості (бажано у 5-ти денний термін). У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу закладу.Представництво в раді і загальна її чисельність визначається загальними зборами. До складу ради входять педагогічні працівники та батьки.

До ради обираються представники від педагогів і батьків відкритим або таємним голосуванням. Очолює раду голова, який обирається з її складу на загальних зборах кожних два роки. Головою ради може бути кожний учасник навчально-виховного процесу, крім завідувача та його заступників.

Голова ради:

- веде засідання ради;

- дає доручення членам ради;

- представляє заклад, органи його самоврядування в державних і громадських органах, в інших установах та організаціях;

- підписує від імені ради рішення, рекомендації, узгодження ради;

- забезпечує гласність у роботі ради;

- щороку звітує перед конференцією про свою роботу.

План роботи Ради закладу № 279 на 2017/2018 н. р.

№з/п Зміст роботи Відповідальні Термін виконання Примітка
1. Зустріч батьків з вихователями, визначення кандидатур батьків для роботи в батьківському комітеті. Батьки, вихователі Вересень 2017
2. Знайомство з річним планом роботи ДНЗ на 2017/2018 н. р. Батьки, вихователі Вересень 2017
3. Зустріч батьківських комітетів груп з адміністрацією ДНЗ. Екскурсія по садочку, знайомство з планом і завданнями роботи ДНЗ на 2017/2018 н. р. Голова Ради ДНЗ Жовтень 2017
4. Благоустрій території ДНЗ Рада закладу, батьки Жовтень2017
5. Участь батьків у підготовці та організації осінніх свят по групах; осіннього ярмарку Батьки Жовтень – листопад 2017
6. Підготовка до проведення новорічних ранків Батьки, вихователі Грудень 2017
Залучення голови Ради закладу до участі у засіданні педради № 2 Голова Ради закладу Грудень 2017
7. Вивчення Радою закладу питання організації харчування дітей в ДНЗ. Голова Ради закладу Січень 2018
8. Підбиття підсумків роботи Ради закладу за перше півріччя. Визначення невідкладних завдань другого півріччя. Рада закладу Січень 2018
9. Залучення батьків до святкування Різдвяних свят. Батьки Члени Ради закладу Січень 2018
Залучення голови Ради закладу до участі у засіданні педради № 3 Голова Ради закладу Лютий 2018
10. Поздоровлення з 8 Березня мам, бабусь і дівчаток. Батьки, вихователі Березень 2018
11. Залучення батьків до весняного двомісячника благоустрою ДНЗ. Рада закладу Березень-травень 2018
12. Участь Ради закладу у проведенні Дня відкритих дверей. Рада закладу Квітень 2018
13. Залучення батьків до організації та проведення спортивних свят та тематичних розваг Рада закладу Протягом 2017/2018
14. Вивчення Радою закладу питання організації харчування дітей в ДНЗ. Голова Ради закладу Травень 2018
15. Підготовка та проведення батьківських зборів по групах. Рада закладу Вересень-Травень 2017/2018
16. Підготовка до літнього оздоровлення дітей. Рада закладу Травень 2018 р.
17. Участь Ради закладу у щорічному звіті керівника. Рада закладу Травень 2018 р.
18. Підбиття підсумків роботи Ради закладу за друге півріччя. Визначення невідкладних завдань на літній період. Рада закладу Травень 2018 р.

/Files/images/rada_zakladu/IMG_2037.JPG

/Files/images/rada_zakladu/IMG_2043.JPG

/Files/images/rada_zakladu/IMG_2046.JPG

/Files/IMG_1967.JPG

/Files/IMG_1974.JPG

/Files/images/p1100366.jpg/Files/images/p1100367.jpg/Files/images/img_5108_1.jpg/Files/images/img_5107.jpg/Files/images/img_5114_3.jpg

/Files/images/novoe/img_5111.jpg

ДИТИНСТВО-ЦЕ ... Дитинство - найважливіший період у житті людини. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства - важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьмі.Чем більше дізнається дитина в перші роки життя, тим більше допитливим, розумніші він буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, яке є основою формування особистості.

/Files/images/776dff21a3e8.gif

Кiлькiсть переглядiв: 688