/Files/images/novoe/images.jpg

РАДА ЗАКЛАДУ- ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дитина - дзеркало сім'ї;

як у краплі води відбивається сонце,

так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.

В.А. Сухомлинський

Розуміючи, що дошкільна установа - це живий організм, система, яка обов'язково повинна змінюватися, розвиватися, ми, педагоги, відчуваємо підтримку, звертаючись до спадщини минулого, переконані в тому, що тільки вивчивши, спираючись на його кращі традиції громадського, сімейного виховання, ми зможемо знайти взаєморозуміння, взаємопідтримку сім'ї вихованця, зробити життя дітей яскравим, цікавим, пронизану вічними цінностями людських відносин.
Основною метою взаємодії є створення єдиного простору СІМ'Я - ДИТЯЧИЙ САДОК, в якому всім учасникам педагогічного процесу (дітям, батькам, вихователям) буде затишно, цікаво, безпечно, корисно, благополучно. Перспективу розвитку взаємин ЗДО і сім'ї ми вибудовуємо відповідно до взаємодії з батьками вихованців та формуванні у них навичок співпраці зі своєю дитиною, при цьому основною умовою є встановлення повного взаєморозуміння між усіма дорослими, покликаними виховувати дитину.

/Files/images/novoe/-12-638.jpg

НАШІ ЗУСТРІЧІ З БАТЬКАМИ:

"Дитячий садок і сім'я - єдиний простір дитинства".

Головним органом управління та взаємодії сім'ї - дитячого садка є Рада закладу і загальні збори працівників закладу та батьківської громадськості.

У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти , як постійно діючий орган громадського самоврядування.

Рада виконує роль узгодження різних інтересів і думок. Рада діє на підставі статуту в якому визначено сферу її діяльності, повноваження, права й обов'язки.

Рішення ради доводяться до відома педагогічного колективу, батьків та громадськості (бажано у 5-ти денний термін). У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу закладу. Представництво в раді і загальна її чисельність визначається загальними зборами. До складу ради входять педагогічні працівники та батьки.

Очолює раду голова, який обирається з її складу на загальних зборах кожних два роки. Головою ради може бути кожний учасник освітнього процесу, крім завідувача та його заступників.

Голова ради:

- веде засідання ради;

- дає доручення членам ради;

- представляє заклад, органи його самоврядування в державних і громадських органах, в інших установах та організаціях;

- підписує від імені ради рішення, рекомендації, узгодження ради;

- забезпечує гласність у роботі ради;

- щороку звітує перед конференцією про свою роботу.

План роботи Ради закладу дошкільної освіти № 279 на 2020/2021 навчальний рік

Зміст роботи Відповідальні Термін виконання
1. Зустріч батьків з вихователями, визначення кандидатур батьків для роботи в батьківському комітеті. Батьки, вихователі Вересень 2020
2. Знайомство з річним планом роботи ЗДО на 2020/2021 н. р. Батьки, вихователі Вересень 2020
3. Зустріч батьківських комітетів груп з адміністрацією ЗДО. Екскурсія по садочку, знайомство з планом і завданнями роботи ЗДО на 2020/2021 н. р. Голова Ради ЗДО Жовтень 2020
4. Благоустрій території ЗДО Рада закладу, батьки Жовтень 2020
5. Участь батьків у підготовці та організації осінніх свят по групах; осіннього ярмарку Батьки Жовтень – листопад 2020
6. Підготовка до проведення новорічних ранків Батьки, вихователі Грудень 2020
Залучення голови Ради закладу до участі у засіданні педради № 2 Голова Ради закладу Грудень 2020
7. Вивчення Радою закладу питання організації харчування дітей в ЗДО. Голова Ради закладу Січень 2021
8. Підбиття підсумків роботи Ради закладу за перше півріччя. Визначення невідкладних завдань другого півріччя. Рада закладу Січень 2021
9. Залучення батьків до святкування Різдвяних свят. Батьки Члени Ради закладу Січень 2021
Залучення голови Ради закладу до участі у засіданні педради № 3 Голова Ради закладу Лютий 2021
10. Поздоровлення з 8 Березня мам, бабусь і дівчаток. Батьки, вихователі Березень 2021
11. Залучення батьків до весняного двомісячника благоустрою ЗДО. Рада закладу Березень-травень 2021
12. Участь Ради закладу у проведенні Дня відкритих дверей. Рада закладу Квітень 2021
13. Залучення батьків до організації та проведення спортивних свят та тематичних розваг Рада закладу Протягом 2020/2021
14. Вивчення Радою закладу питання організації харчування дітей в ЗДО. Голова Ради закладу Травень 2021
15. Підготовка та проведення батьківських зборів по групах. Рада закладу Вересень-Травень 2020/2021
16. Підготовка до літнього оздоровлення дітей. Рада закладу Травень 2021
17. Участь Ради закладу у щорічному звіті керівника. Рада закладу Травень 2021
18. Підбиття підсумків роботи Ради закладу за друге півріччя. Визначення невідкладних завдань на літній період. Рада закладу Травень 2021


/Files/images/rada_zakladu/IMG_2043.JPG /Files/images/rada_zakladu/IMG_2037.JPG

/Files/images/rada_zakladu/IMG_2046.JPG

/Files/IMG_1967.JPG

/Files/IMG_1974.JPG

/Files/images/p1100366.jpg/Files/images/p1100367.jpg/Files/images/img_5108_1.jpg/Files/images/img_5107.jpg/Files/images/img_5114_3.jpg

/Files/images/novoe/img_5111.jpg

ДИТИНСТВО-ЦЕ ... Дитинство - найважливіший період у житті людини. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства - важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьмі.Чем більше дізнається дитина в перші роки життя, тим більше допитливим, розумніші він буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, яке є основою формування особистості.

/Files/images/776dff21a3e8.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1419