Використання ІКТ

/Files/images/dziecko_komputer_1.jpg

Комп'ютер - чудовий за своїми можливостями винахід нашого часу, здатний зробити революцію в сучасній освітній системі. Останнім часом зростає роль сучасних інформаційних технологій, зокрема комп'ютерних технологій. Вони дають можливість забезпечити повноцінний пізнавальний розвиток зростаючої особистості.
Комп'ютер, якнайсучасніший інструмент для обробки інформації, може служити і потужним технічним засобом навчання і грати роль незамінного помічника у вихованні та загальному психічному розвитку дошкільників. Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з ПК, тим менше буде психологічний бар'єр між ним і машиною, так як у дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Та тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як будь-яка нова іграшка, а саме так у більшості випадків вони дивляться на нього. Таким чином у них розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення і класифікація. Граючи на комп'ютері, дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, а тільки знаки цих реальних речей. Таким чином, у дітей починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є декілька рівнів навколишнього світу - це і реальні речі, і картинки, і схеми, і слова числоподібні. Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту, а й для розвитку їх моторики. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру рук, моторіку. Вчені відзначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу. Як і руки, дуже велике представництво в корі головного мозку мають і очі. Чим уважніше ми вдивляємося в те, над чим працюємо, тим більше користі нашому мозку. Ось чому так важливо формування моторної координації та координації спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях дітей на комп'ютерах. Спілкування з ПК викликає у дітей живий інтерес, спочатку як ігрова діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увагу, і саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі. Комп'ютерні ігри вчать дітей долати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки комп'ютеру стає ефективним навчання плануванню, контролю та оцінки результатів самостійної діяльності дитини через повідомлення ігрових та неігрових моментів.Таким чином, комп'ютер допомагає розвинути не тільки інтелектуальні здібності дитини, а й виховує вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, а також долучає дитину до співчуття, бажання допомогти героям ігор, збагачуючи тим самим його ставлення до навколишнього світу.

Аналіз проведення навчально-методичних заходів з питань інформатизації освіти та використання ІКТ у начально-виховному процесі у 2016 році (станом на 04.01.2017)

№ з/пТема проведення заходів Дата проведення Категорії учасниківКількість участників
1 Семінар-практикум: «Використання ІКТ в освітній діяльності закладу» Педагогічні працівники ДНЗ 20.03.2017 9
2 Робота творчої групи Члени творчої групи 4
«Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. Кер. Проскура О.В.22.01.2017 Члени творчої групи 4
«Затвердження плану та графіку роботи творчої групи».05.09.2015 Членти творчої групи 4
«Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі». 30.10.2015Члени творчої групи 4
3 Індивідуальні консультації для вихователів: «Інформаційне наповнення сайту»17.01.2017 19.03.2017 28.11.2017Виходцева І.К., Ніколаєва Н.С., Рєпіна Л.Л 3
4 Консультації для батьків: «Вплив комп’ютера на психічний розвиток дитини» 30.05.2017 17.11.2017Батьки
Члени Ради закладу
69
22
5 Групова консультація для вихователів: «Розробка конспектів занять з використанням ІКТ» 23.04.2017 Педагогічні працівники ДНЗ 9
6 Впорядкування добірки нормативної бази з питань інформатизації навчального закладу Вересень, жовтень 2017Педагогічні працівники ДНЗ 11
7 Наказ № 74 від 06.09.2017 «Про використання системи ІСУО України, (інформаційна система управління освітою) в системі дошкільного навчального закладу» 06.09.2017 Вихователь- методист
8 Колективний перегляд інтегрованого заняття з використанням ІКТ «Українці-ми маленькі. Вишиванка, вишиваночка» 31.10.2017 Група № 6 (діти п’ятого року життя) 18
9 Проведення звітування щодо аналізу інформаційної діяльності закладу Щоквартально
10 Використання в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет Упродовж року Завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
11 Своєчасне поповнення та оновлення інформації у програмному комплексі «Міська освітня мережа: Дошкілля», на офіційному сайті ДНЗ Упродовж року Завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог

План проведення навчально-методичних заходів з питань інформатизації освіти та використання ІКТ у начально-виховному процесі у 2017 році


№ з/пЗміст заходу Дата проведення Категорії учасників
1 Систематизувати та поповнювати матеріали для здійснення навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Протягом року Педагогічні працівники
2 Використовувати в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет. Протягом року Педагогічні працівники
3 Своєчасно поповнювати та оновлювати інформацію у програмному комплексі «Міська освітня мережа: Дошкілля», на офіційному сайті ДНЗ. Протягом року Педагогічні працівники
4Здійснювати аналіз виконання запланованих заходів з інформатизації та висвітлювати питання роботи ІКТ на нарадах. Протягом року Педагогічні працівники
5 Проведення індивідуальних та групових консультацій для вихователів «Використання ІКТ в навчально-виховній роботі» Протягом року Педагогічні працівники
6Проводити статистичний та порівняльний аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу. Прортягом року Педагогічні працівники
7 Постійно діючий теоретично-практичний семінар «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти» Щомісяця (друга середа) Педагогічні працівники
8 Семінар-практикум для педагогів «Створення мультимедійної презентації в MS Power Point» Лютий Педагогічні працівники
9Перегляд презентації на тему «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» Березень Педагогічні працівники
10 Проведення анкетування для батьків з метою з’ясування ролі та місця комп’ютера в родині «Дитина за монітором комп’ютера» КвітеньБатьки
11 Проведення тестування «Комп’ютерна грамотність педагога» Травень Педагогічні
працівники
12 Робота творчої групи «Інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення якості
Створення бази дидактичних ігор, занять з використанням ІКТ.СіченьЧлени робочої групи
Розробка пам’яток для батьків щодо використання комп’ютера дитиною вдома.ЛютийЧлени робочої групи
Розробка пам’яток для вихователів щодо організації та проведення занять з використанням комп’ютерів.БерезеньЧлени робочої групи
Накопичення банку даних в електронному вигляді картотеки казок, мультфільмів та фільмів пізнавального характеру.Квітень/Травень Члени робочої групи

/Files/images/img_5564.jpg /Files/images/img_5553.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 317