Використання ІКТ

/Files/images/dziecko_komputer_1.jpg

Комп'ютер - чудовий за своїми можливостями винахід нашого часу, здатний зробити революцію в сучасній освітній системі. Останнім часом зростає роль сучасних інформаційних технологій, зокрема комп'ютерних технологій. Вони дають можливість забезпечити повноцінний пізнавальний розвиток зростаючої особистості.
Комп'ютер, якнайсучасніший інструмент для обробки інформації, може служити і потужним технічним засобом навчання і грати роль незамінного помічника у вихованні та загальному психічному розвитку дошкільників. Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з ПК, тим менше буде психологічний бар'єр між ним і машиною, так як у дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Та тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як будь-яка нова іграшка, а саме так у більшості випадків вони дивляться на нього. Таким чином у них розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення і класифікація. Граючи на комп'ютері, дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, а тільки знаки цих реальних речей. Таким чином, у дітей починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є декілька рівнів навколишнього світу - це і реальні речі, і картинки, і схеми, і слова числоподібні. Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту, а й для розвитку їх моторики. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру рук, моторіку. Вчені відзначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу. Як і руки, дуже велике представництво в корі головного мозку мають і очі. Чим уважніше ми вдивляємося в те, над чим працюємо, тим більше користі нашому мозку. Ось чому так важливо формування моторної координації та координації спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях дітей на комп'ютерах. Спілкування з ПК викликає у дітей живий інтерес, спочатку як ігрова діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увагу, і саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі. Комп'ютерні ігри вчать дітей долати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки комп'ютеру стає ефективним навчання плануванню, контролю та оцінки результатів самостійної діяльності дитини через повідомлення ігрових та неігрових моментів.Таким чином, комп'ютер допомагає розвинути не тільки інтелектуальні здібності дитини, а й виховує вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, а також долучає дитину до співчуття, бажання допомогти героям ігор, збагачуючи тим самим його ставлення до навколишнього світу.

ІКТ в системі роботи ЗДО

Одним із актуальних завдань в процесі модернізації дошкільної освіти є питання комп’ютеризації та інформатизації.

Протягом року в ЗДО проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. Робота по впровадженню ІКТ проводилася у трьох напрямках:

На сьогодні в закладі наявні: 1 мультимедійний програвач, 4 ноутбуки, 2 персональних комп’ютери, 1 лазерний принтер, 2 багатофункціональних пристрої, 4 телевізори. Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти для підтримки роботи оргтехніки (заправку картриджів, поточний ремонт).

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що повною мірою відображає всі сфери життєдіяльності учасників освітнього процесу. Працівники ЗДО приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності. В закладі в наявності є добірка нормативної бази та розпорядчих документів з питань інформатизації освіти. На педагогічних радах, виробничих нарадах при директорові розглядаються питання щодо використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі як чинника поліпшення результативності навчання та виховання стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності вихованців. Без винятку всі педагоги володіють ПК на рівні користувача, одержавши підготовку самостійно та відвідуючи відповідні методичні заходи в нашому закладі:

· Створення мультимедійних презентацій «Знайомтесь – моя група!»

· Індивідуальна консультація «Використання ІКТ в роботі з дітьми раннього віку». «Створюємо мультимедійну презентацію для найменших вихованців».

· Майстер-клас «Створення сайту на безкоштовних сервісах мережі Інтернет»

· Відео-семінар «Освоюємо прикладні комп’ютерні програми: Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint».

· Консультація для педагогів ЗДО «Вимоги до використання ТЗН в організації навчання дітей дошкільного віку».

· Круглий стіл «Розвивальні комп’ютерні ігри для дошкільників»

· Технічні поради оператору-початківцю щодо користування цифровою технікою.

· Консультація для педагогів «Безпека дитини в інтернеті: поради батькам»

· Анкетування (повторне) «Комп’ютерна грамотність педагога».

План проведення заходів з питань інформаційних такомунікаційних технологій в системі освіти у 2020/2021 навчальному році

№ З/п Зміст роботи Термін Відпові дальні Відмітка про виконання
Загальні засади інформатизації
1 Використовувати в адміністративній діяльності та освітньому процесі ресурси мережі Інтернет. Протягом року Завідувач
2 Своєчасно поповнювати та оновлювати інформацію у програмному комплексі «Курс: Дошкілля», на офіційному сайті ЗДО. Протягом року Завідувач
3 Здійснювати аналіз виконання запланованих заходів з інформатизації та висвітлювати питання роботи з ІКТ на нарадах. Протягом року Завідувач
4 Систематизувати та поповнювати матеріали для здійснення освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Протягом року Завідувач
5 Контролювати доцільність використання комп’ютерної техніки та оргтехніки Протягом року Завідувач
6 Контролювати наявність ліцензійного програмного забезпечення у закладі. Протягом року Завідувач
7 Проводити ремонтні роботи, роботи з модернізації та технічного обслуговування існуючого парку комп`ютерної техніки Протягом року Завідувач
8 Проводити статистичний та порівняльний аналіз діяльності щодо інформатизації закладу. Щоквартально Завідувач
9 Впорядкувати добірку нормативної бази з питань інформатизації навчального закладу. Вересень, жовтень Завідувач
10 Видати наказ про призначення відповідальних працівників за роботу з програмним комплексом «Курс: Дошкілля». Вересень Завідувач
11 Розміщувати та оновлювати інформацію, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на веб-порталі відкритих даних м. Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних: - Довідник закладу дошкільної освіти; - Інформація про організаційну структуру ЗДО; - Звіти щодо задоволення запитів на інформацію; - Реєстр (перелік) наборів відкритих даних; - Накази закладу дошкільної освіти; - Інформація про нормативно-правові засади діяльності ЗДО; - Дані про педагогічних працівників; - Території обслуговування ЗДО. За потреби Вихователь-методист
Методична робота з ІКТ
12

Створення мультимедійних презентацій «Знайомтесь – моя група!»

Вересень Вихователь-методист
13

Індивідуальна консультація «Використання ІКТ в роботі з дітьми раннього віку». «Створюємо мультимедійну презентацію для найменших вихованців».

Жовтень Вихователь-методист
14 Майстер-клас «Створення сайту на безкоштовних сервісах мережі Інтернет» Листопад Вихователь-методист
15 Відео-семінар «Освоюємо прикладні комп’ютерні програми: · Microsoft Excel; · Microsoft PowerPoint». Грудень Вихователь-методист
16 Консультація для педагогів ЗДО «Вимоги до використання ТЗН в організації навчання дітей дошкільного віку». Січень Вихователь-методист
17 Круглий стіл «Розвивальні комп’ютерні ігри для дошкільників» Лютий Вихователь-методист
18 Технічні поради оператору-початківцю щодо користування цифровою технікою. Березень Вихователь-методист
19 Консультація для педагогів «Безпека дитини в інтернеті: поради батькам» Квітень Вихователь-методист
20 Анкетування (повторне) «Комп’ютерна грамотність педагога» Травень Вихователь-методист
Впровадження дистанційного навчання
21 Контролювати відповідність розділів сайту змісту положення про сайт навчального закладу (благодійних внесків, здійснення прийому громадян, посилання на сайти вищих установ). Протягом року Завідувач, вихователь-методист
22 Контролювати змістовність наповнення сайту навчального закладу та систематичність оновлення інформації. Протягом року Завідувач, вихователь-методист
23 Проводити заходи з питань захисту інформації (інформаційно-роз’яснювальна робота із забезпечення захисту персональних даних). Протягом року, за потребою Завідувач, вихователь-методист
24 Проводити заходи щодо технічного захисту інформації (наявність антивірусних програм на всіх ПК, їх оновлення, обов’язковість ліцензійного програмного забезпечення або антивірусних програм з відкритою ліцензією). Протягом року завідувач
25 Проводити заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет навчальним закладом. Протягом року завідувач
26 Систематизувати бази даних щодо забезпеченості навчального закладу комп’ютерною, мультимедійною та оргтехнікою (наявність паспортів на автоматизовані робочі місця та одиниці техніки). Вересень завідувач
27 Видати накази про призначення відповідальних: - за захист інформації; - за захист персональних даних. Вересень завідувач/Files/images/img_5564.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1600