ВАС ВІТАЄ

вихователь-методист закладу

Брусенцова Анна Олександрівна

/Files/images/kolektiv/10005.jpg

Функції вихователя-методиста в ЗДО

Інформаційна: Вивченнята накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ЗДО.
Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.
Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.
Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани).
Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.
Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.
Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.
Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.
Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ - ХТО ЦЕ?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із завідувачем він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

/Files/images/rada.jpg


Форми методичної роботи в ЗДО з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп,консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ЗДО:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу;

- підвищення педагогічної культури вихователів;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Принципи методичної роботи в ЗДО:

- гуманізм, демократизм;

- педагогічна співпраця з вихователем;

- робота в режимі довіри, доброзичливості;

- творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

- допоміжно-регульований контроль;

- надання вихователеві права вибору;

- системність методичних заходів;

- щоденна допомога;

- випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному закладі дошкільної освіти сьогодні має бути:

- організована на якісно новому рівні

- відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);

- мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);

- базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;

- будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Кiлькiсть переглядiв: 637

КАЛЕНДАР СВЯТ ТА ПОДІЙ

Дата останньої зміни 20 Листопада 2019

Фотогалерея