/Files/images/novoe/9c28876de35b1_4_1_.png

Організація освітнього процесу в ЗДО № 279 спрямована на реалізацію основних завдань закладу освіти та здійснюється відповідно до:

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»
Наказ МОНУ від 19.12.2017 № 1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти"
Примірний перелік
Листів Міністерства освіти і науки України:
від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»
від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»
від 22.07.2020 № 1/9-394 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”
від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"
від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»
від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
від 02.04.2014 № 1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»
лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18–3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234
Статут закладу

Зміст освітнього процесу в закладі визначається і реалізується відповідно до освітніх програм «Дитина» та "Впевнений старт". Запропонована орієнтовна модель перспективного планування дає можливість педагогам-дошкільникам реалізувати на практиці інтегрування різних видів діяльності, систематизувати знання, уміння, навички дітей.

Чітко визначена мета планування та методичні орієнтири допомагають поступово ефективно організувати діяльність дошкільників. Також вихователями даних груп дотримуються вимоги програми розвитку дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності.

/Files/images/vistavka_tijden_bezpeki/v.png

У освітньому процесі закладу використовуються такі основні форми організації дітей: - спеціально організована навчальна діяльність(заняття); - ігри; - самостійна діяльність дітей(художня, мовленнєва, ігрова,трудова, дослідницька); - індивідуальна робота; - екскурсії; - спостереження; - походи.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей старшого дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та інші).

/Files/images/novoe/в школу-large.png

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності для дітей старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (8 групових, усього 15 занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчиків).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно на першу половину дня. Деякі заходи проводяться у другій половині дня. Це заняття з фізкультури, музичні заняття. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота).

Організовуючи навчальну діяльність, вихователі старших груп систематично використовують завдання на ТРВЗ (теорію розв’язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи та прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Поєднують вербальні, наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

Вихователі старших груп широко впроваджують в практику методичні посібники з різних напрямків роботи з дошкільнятами, зокрема: « Виховуємо соціально компетентного дошкільника» (Кононко О. Л.), «Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників» (Гончаренко А. М.), «Логіко-математична компетентність та її формування в дошкільному віці» (Старченко В. А.), «Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності» (Терещенко О. П.), «Українська мозаїка» - книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі (Вакуленко Н. І., Гураш Л. В.), «Логіко-математичний розвиток дошкільника» (Баглаєва Н. І.).

/Files/images/novoe/898etjqh.jpg

Разом з тим користуються матеріалами з рубрики «Базовий компонент», що друкуються в журналах «Практики управлінння дошкільним навчальним закладом», починаючи з 2008 року.

З огляду на те, що провідною в дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується в навчально-виховному процесі ДНЗ як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо- творчої діяльності) та ігри з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні).

Упродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням їх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Самостійна діяльність дітей організується щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою спрямованістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька…) та поступово залучаються до участі в них всі діти групи.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з вихованцями у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок…) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми.

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Гурткові заняття (іноземна мова, хореографія, театралізована діяльність) проводяться в другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на тиждень. Оптимальним є наповнюваність гурткових груп – 10-12 осіб на одному занятті.

/Files/images/novoe/zastavka2-1-.gif

Вихователь-методист закладу Добрицька-Лущий О.В. надає дієву допомогу вихователям на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (семінари, семінари-практикуми, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації).

У спільному плані наступності в роботі ДНЗ № 279 та ЗОШ №135 на вересень планується ознайомлення вихователів старших груп з програмою початкової школи.

/Files/images/novoe/готовнысть 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2222