Розклад занять КЗ «ДНЗ № 279»

за програмою «Дитина»

на 2017/2018 навчальний рік

/Files/images/82_ZF_orig.gif

Вікова група Ранній вік (третій рік життя) Молодша група (четіертий рік життя) Середня група (пʼятий рік життя) Старша група (шостий рік життя)
№ 3 № 5, № 6 № 1 № 2 № 4
ПОНЕДІЛОК І ПОЛОВИНА ДНЯ
1. Худож
ньо-
продук
тивна
діяль
ність
(Музи
чна
скарб
ничка)
9-00 9-10 1. Розви
ток мов
лення і
куль
тура
мовлен
нєвого
спілку
вання
(Мова
рідна,
слово
рідне)
9.00- 9-15 1. Розви
ток
мовлен
ня і
куль
тура
мовлен
нєвого спілку
вання
(Мова
рідна,
слово
рідне)
1. Розви
ток
мовлен
ня і
куль
тура
мовлен
нєвого
спілку
вання
(Мова
рідна,
слово
рідне)
9.00- 9.20 1. Розви
ток
мовлен
ня і
куль
тура
мовлен
нєвого
спілку
вання
(Мова
рідна,
слово
рідне)
1. Ознайом
лення
із соціу
мом.
(Дитина
у довкіл
лі)
9.00-9.25
2. Ознайом
лення
із соціу
мом.
(Дити
на у довк
іллі)
9.20 9.35 2. Ознайом
лення
з природ
ним довкі
ллям
(Віконеч
ко в приро
ду)
9-25 9-40 2. Ознайом
лення
із соціу
мом.
(Дити
на у дов
кіллі)
2. Худож
ньо-продук
тивна діяль
ність
(Музи
чна
скарб
ничка)
9.30- 9.50 2. Ознайом
лення
із соціу
мом.
(Дити
на у дов
кіллі)
2. Розви
ток мов
лення
і куль
тура
мовлен
нєвого
спілк
ування
(Мова
рідна,
слово
рідне)
9.35- 10.00
- - - - - - - 3. Худож
ньо-
продук
тивна діяль
ність
(Музич
на скарб
ничка)
3. Худож
ньо-
продук
тивна діяль
ність
(Музич
на скарб
ничка)
10.10- 10.35
ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ
3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00- 16.10 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.15 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 16.00-16.20 4. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 4. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 16.00-16.25
ВІВТОРОК І ПОЛОВИНА ДНЯ
1. Сенсорний розвиток. (Очка бачать, вушка чують (І, ІІІ тиждень)) 9-00 9-10 1. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка) 9.00- 9-15 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 1. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 9.00- 9.20 1. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 1. Ознайомлення з природним довкіллям (Віконечко в природу) 9.00-9.25
- 2. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 9-25 9-40 2. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка) 2. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 9.30- 9.50 2. Ознайомлення з природним довкіллям (Віконечко в природу) 2. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 9.35- 10.00
ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ
2. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 16.00- 16.10 3. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 16.00-16.15 3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.20 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.25
СЕРЕДА І ПОЛОВИНА ДНЯ
1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9-00 9-10 1 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9.00- 9-15 1. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9.00- 9.20 1. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 1. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка). 9.00-9.25
- 2. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 9-25 9-40 2. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 2. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка). 9.30- 9.50 2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9.35- 10.00
- - - - - - - 3. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка). 3. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 10.10- 10.35
ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ
2. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка). 16.00- 16.10 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.15 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 16.00-16.20 4. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 4. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 16.00-16.25
ЧЕТВЕР І ПОЛОВИНА ДНЯ
1. Ознайомлення з прирднимо. довкіллям (Віконечко в природу) 9.00- 9.10 1. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 9.00- 9.15 1. Ознайомлення з природним довкіллям (Віконечко в природу) 1. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 9.00- 9.20 1. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 1. Ознайомлення з природним довкіллям (Віконечко в природу) 9.00-9.25
2.Сенсорний розвиток** (Будуємо, майструємо, творимо (ІІ, ІV тиждень)). 9.20- 9.30 - - 2. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 2. Художньо-продуктивна діяльність (Чарівні фарби) 9.30- 9.50 2. Ознйомлення з природним. довкіллям (Віконечко в природу) 2. Логіко-математичний розвиток (Математична скарбничка) 9.35- 10.00
ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ
3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 16.00- 16.10 2. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.15 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.20 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 3 .Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.25
П’ЯТНИЦЯ І ПОЛОВИНА ДНЯ
1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9-00 9-10 1. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбничка) 9.00- 9-15 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9.00- 9.20 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9.00-9.25
- - 2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (Мова рідна, слово рідне) 9-25 9-40 2. Художньо-продуктивна діяльність (Музична скарбнічка). 2. Ознайомлення з природним довкіллям (Віконечко в природу) 9.30- 9.50 2. Ознайомлення. із соціумом. (Дитина у довкіллі) 2. Ознайомлення із соціумом. (Дитина у довкіллі) 9.35- 10.00
- - - - - - - 3.Художньо-продуктивна діяльність (Художня література) 3.Художньо-продуктивна діяльність (Художня література) 10.10- 10.35
ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ
2. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00- 16.10 3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики)) 16.00-16.15 .3. Художньо-продуктивна діяльність (Талановиті пальчики) 3. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими 16.00-16.20 4. Здоровʼта фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 4. Здоровʼя та фізичний розвиток (Зростаємо дужими) 16.00-16.25
Кiлькiсть переглядiв: 226