У САДОЧКУ РОЗПОЧАВСЯ ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

/Files/images/l2.jpg

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо.

3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами.

4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно

5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування:- комплексів ранкової гімнастики;- комплексів гімнастики після денного сну;- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення)

6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування:- фізичного;- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття);- пізнавального (в тому числі і природничі);- мовленнєвого

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми:- бесіди;- індивідуальна робота;- спостереження;- дидактичні ігри;- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);- конструктивно-будівельні ігри;- трудові доручення, чергування;- самостійна діяльність;- робота із прищеплення навичок самообслуговування.

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри:- сюжетно-рольові;- конструктивно-будівельні;- драматизації, театралізації;- дидактичні словесні;- з іграшками, предметами, картинками;- настільно-друковані;- інтелектуальні;- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах);- ігри з водою і піском.

11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей:- правил дорожнього руху;- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми;- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі;- правил користування електричними і газовими приладами;- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

/Files/photogallery/2086/IMG_3144.jpg /Files/photogallery/2086/IMG_3153 - Копія.jpg /Files/photogallery/2086/IMG_3154.jpg

/Files/images/8444f46019f1_1.jpg /Files/images/ramka1.jpg

/Files/images/ramka1_1.jpg

/Files/photogallery/2086/IMG_4559.JPG /Files/photogallery/2086/IMG_4550.JPG /Files/photogallery/2086/IMG_4602.JPG

/Files/images/vesna_ukr.jpg

/Files/images/IMG_8023.JPG /Files/images/IMG_8032.JPG

/Files/images/IMG_8036.JPG /Files/images/IMG_8066.JPG

/Files/images/cd42e796849a.jpg /Files/images/09cc32d975a7_1.jpg /Files/images/f44e4007e0b9.jpg /Files/images/5f8dfce7005e.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 732