/Files/images/nash_detskiy_sad/3.jpg

"Наш садочок, як віночок:
На долонях малюки,
Всю любов, турботу, ласку
Ми їм даруємо від душі".Головним напрямком роботи дошкільного закладу є: забезпечення державної політики щодо охорони життя та здоров'я дітей.
Головною метою дошкільного закладу у Статуті визначено забезпечення реалізації права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, розвитку, оздоровлення і виховання дітей, створення належних умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- реалізація державної політики в галузі освіти;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, виховання свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей і задатків;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- формування у дітей гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї;
- надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
- організацію проведення лікувально-профілактичної роботи з дітьми спеціальних груп.

Робота дошкільного навчального закладу в 2015 - 2016 навчальному році буде спрямована на:
- виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень національних Програм «Освіта», «Діти України», Базового компоненту розвитку дошкільної освіти в Україні, Програми виховання і навчання дошкільників"Дитина".; використання варіативних програм.

- дотримання норм безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу дошкільного закладу;

- створення належних умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення общедидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогічних кадрів дошкільного закладу;

- забезпечення стабільного функціонування дошкільного закладу та якісного надання освітніх послуг;

- формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості.


/Files/images/nash_detskiy_sad/img_1927.jpg /Files/images/nash_detskiy_sad/img_2047.jpg

/Files/images/nash_detskiy_sad/img_1999.jpg

/Files/images/nash_detskiy_sad/img_1047.jpg /Files/images/nash_detskiy_sad/img_1035.jpg

/Files/images/nash_detskiy_sad/img_1039.jpg /Files/images/nash_detskiy_sad/img_1027.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 554